تدوینگر مسیر سفید

قراره ویدئو هارو ادیت کنی و اونا رو با خلاقیت و نوآوری که داری متفاوت از بقیه بسازی. 

سبد مهارتی و ویژگی ها

تدوین

خلاقیت

صداشناسی

و

وظایف

تدوین ویدئو ها

شرایط همکاری

به صورت دورکاری و به صورت وظیفه محوری

این که همیشه در دسترس باشی خیلی مهمه

حقوق و دستمزد

با توجه به مهارت هات تو مصاحبمون مشخص میشه

منافع این موقعیت شغلی

ساعت کاری انعطاف پذیر

فضای کاری پویا و نوآورانه و عملکرد محور

جلسات آموزشی

برای مصاحبه، فرم زیر رو پر کن

(اعداد رو به انگلیسی وارد کن)
(اعداد رو به انگلیسی وارد کن)
محل سکونت*
جنسیت*
Max. file size: 5 MB.