مدیر فروش مسیر سفید

تو قراره قسمت فروش رو مدیریت و رهبری کنی جوری که اهداف فروش مسیر سفید تیک بخورن تو این مسیر نیاز به صبر و پشتکار داری و میخوام بدونی تو این موقعیت تو سقفی برا درآمدت نداری و روز به روز قراره پیشرفت کنی.

سبد مهارتی و ویژگی ها

رهبری

مدیریت

مذاکره و فروش

ارتباط موثر

هدف گذاری

برنامه ریزی

تصمیم گیری

و

وظایف

ایجاد انگیزه و رهبری فروشندگان

دستیابی به اهداف فروش 

مشاوره به فروشنده در جهت بهبود عملکرد

استخدام فروشنده 

آموزش فروشنده ها

بالا بردن نرخ تبدیل

و

شرایط همکاری

به صورت دورکاری یا حضوری از ۹ صبح تا ۶ عصر و پنج شنبه ها ۹ تا ۳ بعد از ظهر

حقوق و دستمزد

با توجه به مهارت هات تو مصاحبمون مشخص میشه

منافع این موقعیت شغلی

فضای کاری پویا و نوآورانه و عملکرد محور

جلسات آموزشی

نداشتن سقف درآمدی 

ساختن درآمد غیرفعال

برای مصاحبه، فرم زیر رو پر کن

(اعداد رو به انگلیسی وارد کن)
(اعداد رو به انگلیسی وارد کن)
محل سکونت*
جنسیت*
Max. file size: 5 MB.