واحد دیجیتال مارکتینگ

بنیامین میرزاخانی

مدیر تیم دیجیتال مارکتینگ

علی مهدیخانی

مدیر تیم تولید محتوا

محمدرضا نجفی

مدیر تیم وب‌سایت

مهشید خطیبی

ویرایشگر و نویسنده سایت

عارف مرادی

گرافیست

آرن رحیمی

گرافیست

فائزه محمودی

ادمین پیج

زهرا خیبری

ایده پرداز و کپی رایتر

زهرا میرلو

ایده پرداز و کپی رایتر

سارا پالیزی

ایده پرداز و کپی رایتر

زهرا مرادی

ادمین پیج

واحد کوچینگ

امیرحسین حسنلو

مدیر تیم کوچینگ

حسین قره باغی

کوچ اینستاگرام

مهدی بدرخانی

کوچ اینستاگرام

حدیث سحری

کوچ اینستاگرام

حانیه جعفری

کوچ دوره توسعه مالی

مریم ترابی

کوچ دوره توسعه مالی

مینا مولودی

کوچ دوره توسعه مالی

واحد فروش

یاسر هیجرودی

مدیر تیم فروش

فاطمه محمودی

مدیر تیم فروش

نوید تمیمیان

مشاور و فروشنده تلفنی

عیسی صفری

مشاور و فروشنده تلفنی

پژمان کوکبی

مشاور و فروشنده تلفنی

مهسا طوماری

مشاور و فروشنده تلفنی

محمدامین میرلو

مشاور و فروشنده تلفنی

زینب امیریان

مشاور و فروشنده تلفنی

علیرضا بازرگان

مشاور و فروشنده تلفنی

امیررضا بازرگان

مشاور و فروشنده تلفنی

محیا پرداختی

مشاور و فروشنده تلفنی

امیرحسین قیداری

مشاور و فروشنده تلفنی

سامان مهرآذین

مشاور و فروشنده تلفنی

الناز جزعاشوری

مشاور و فروشنده تلفنی

سیما رستمخانی

مشاور و فروشنده تلفنی

الهه مهاجری

مشاور و فروشنده تلفنی

نگار کرمی

مشاور و فروشنده تلفنی

واحد مالی و اداری

فراز هاشمی

مدیر امور مالی

واحد پشتیبانی و امور مشتریان

فائزه اصغری

مدیر واحد پشتیبانی

کیمیا نظری

پشتیبانی و امور مشتریان

واحد امور دفتری

لیلا شامی

مدیر امور داخلی