پرسنل

واحد دیجیتال مارکتینگ

علی مهدیخانی

مدیر تیم تولید محتوا

مهشید خطیبی

ویرایشگر و نویسنده سایت

محمدرضا نجفی

مدیر تیم وب‌سایت

فائزه محمودی

ادمین پیج

واحد کوچینگ

امیرحسین حسنلو

مدیر تیم کوچینگ

حسین قره باغی

کوچ اینستاگرام

حدیث سحری

کوچ اینستاگرام

واحد فروش

یاسر هیجرودی

مدیر تیم فروش

فاطمه محمودی

مدیر تیم فروش

نوید تمیمیان

مشاور و فروشنده تلفنی

عیسی صفری

مشاور و فروشنده تلفنی

علیرضا بازرگان

مشاور و فروشنده تلفنی

محمدامین میرلو

مشاور و فروشنده تلفنی

واحد مالی و اداری

فراز هاشمی

مدیر امور مالی