فرم استخدام ادمین

برای ثبت درخواست شروع به کار در سمت ادمینی، فرم زیر رو کامل کنید. (حتما گزینه ادمین رو انتخاب کنید)

آیا سابقه شغلی دارید؟(ضروری)
سمت مورد نظر شما چیست؟(ضروری)