به خانواده بزرگ مسیر سفید بپیوندید

قبل از هر چیز حتما این ویدئو رو تا آخر ببینید

در این ویدیو در مورد شرکت مسیر سفید و اهداف استخدامی شرکت توضیح داده شده و همچنین شرایط همکاری با ما به صورت واضح بیان شده است.

بعد از دیدن این ویدیو برای تکمیل فرم استخدام، بر روی عنوان شغلی مورد نظر خود کلیک کنید.

developer activity
book lover
software engineer